kezdolap kik vagyunk programjaink projectek kapcsolat tamogatoink

Mi a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány?

Céljaink, küldetésünk

replica watches replica handbags gucci replica handbags Coach Outlet cheap handbags replica bags replica handbags

Kórházba kerülni nem kellemes. Betegágyhoz kötve, szeretteink és megszokott tárgyaink nélkül, önállóságunkban korlátozva élni mindig kényszer. Ám egy kicsivel több odafigyeléssel, törődéssel elviselhetőbbé, sőt vidámabbá tehető! Sajnos a túlterhelt egészségügyi dolgozóknak erre már nem mindig marad erejük és idejük. Replica Handbags Ezért indítottuk útjára 1998-ban a Szent Margit kórházban önkéntes segítő programunkat. 2000 decembere óta közhasznú alapítványként segítjük a kórházban fekvőket. Ma már 8 kórházban és 3 intézményben 400 állandó önkéntesünk munkájával állunk a betegek szolgálatára. Alapítványunk szervezett keretet biztosít azok számára, akik - önkéntes alapon, belső indíttatásra - valamilyen módon segíteni szeretnének a rövidebb-hosszabb kórházi tartózkodásra kényszerülőknek, legyenek akár gyerekek, akár idős emberek.

Fifa 15 coins

Alapítványunk sok embertársunkban meglévő önzetlen segíteni akarásnak szervezett keretet biztosít: amely önkéntes segítői tevékenység, a rövidebb-hosszabb ideig kórházi tartózkodásra kényszerülő beteg embertársainknak nyújt konkrét segítséget, lelki támaszt és személyes törődést.

Közhasznú alapítvány formájában működő szervezet vagyunk, amelynek tagsága önkéntes segítőkből tevődik össze. Tevékenységünk az Alapító Okiratban foglalt célok megvalósítására irányul, amik a következők:

  FiFA 14 Coins
 • Fizikai, lelki és spirituális támasz- és segítségnyújtás képzett önkéntes segítők (Hospice szellemű) munkája által a gyógykezelés, illetve ápolás céljából egészségügyi intézményekben tartózkodó betegek és családtagjaik részére.
 • A program feladatának érzi az egészségügyi dolgozók munkájának segítését is.
 • A kórházi önkéntesség megismertetése és elfogadtatása Magyarországon.
 • Önkéntes programok tervezése és szervezése egészségügyi és szociális intézmények részére.
 • Megfelelő képzések szervezése az önkéntes szolgálathoz csatlakozó segítők és a fogadó egészségügyi és szociális intézmények részére.
 • Önsegítő csoportok létrehozása.


Eredményeink

   elfogadottá tettük a kórházi önkéntességet Magyarországon
   2009-ben 440 önkéntes 17.028 munkaórában teljesített szolgálatot
   Budapesten és vidéken 13 kórházban és 5 intézményben hoztunk létre önkéntes programot
   2009-ben önkénteseink több mint 25.000 betegnek segítettek
   2001-2009. között 82.528 munkaórában segítettek önkénteseink több mint 135.000 betegnek
   önkénteseink rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, előadásokon, szupervízión, esetmegbeszélésen, szabadidős programokon, amelyet számukra ingyen biztosítunk
   önkénteseinkre biztosítást kötünk
   rendelkezünk referencia és oktatófilmmel
   rendszeresek média-megjelenéseink
   támogatóink megbízható és jó hírű cégek és személyek
   Uniós és hazai pályázatokon rendszeresen replica watches uk jó eredménnyel szerepelünk
   Budapesten és vidéken 6 kórházban és 2 szociális intézményben hoztunk létre önkéntes programot
   Az alábbi szervezetek képviselői tanultak nálunk Módszertani Központunkban, amelyet 2003-ban hoztunk létre azzal a céllal, hogy átadjuk több éves gyakorlati tapasztalatunkat, a swiss replica watches kórházi önkéntesség módszertanát

  Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet - Eger
  Nyírő Gyula Kórház, Budapest
  Szent Imre Kórház, Budapest
  Országos Gyógyintézeti Központ, Szabolcs utcai Kórház, Budapest
  Szent János Kórház, Budapest
  Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek breitling watches Közhasznú Szervezete, Gyula
  Nefelejcs Egyesület, Nyíregyháza
  Fazekas Gábor Idősek Otthona, Hajdúböszörmény
  Szociális Háló Egyesület, Pécs
  XVII. Kerületi Idősek Otthona, Budapest
  Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár
  Nevitt Gizella Cindy Otthonápolási Szolgálat, Kaposvár
  Vakok Állami Intézete, Budapest
  MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest
  Arany Alkony - Paskál Otthon, Budapest
  MEREK, Budapest
  replica Louis Vuitton Louis Vuitton replica Louis Vuitton replica Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Budapest
  Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent replica handbags László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
  LEA, Érd
  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged
  Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa
  Csili Művelődési Központ, Budapest
  Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó F
  elügyelete, Budapest PTE-ÁJK Családjogi Csoport, Pécs
  Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
  Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa”
  FiFA 15 Coins Swiss Replica Watches feel replica handbags


Történetünk

1998-ban indult el a tevékenységünk a Magyar Hospice replica watches uk Alapítvány keretein belül a Szent Margit Kórházban. 1999 a bizonyítás éve volt, ebben az évben végeztük munkánkat a Szent Margit Kórház Onkológiai Osztályán. 2000-ben további két osztályon valósítottunk meg önkéntes programot a Nephrológiai (Veseosztály) és Kardiológiai osztályokon. A 2000. év az önálló alapítvánnyá formálódást is hozta számunkra. 2001-ben lettünk bejegyezve Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítványként, és egyúttal közhasznú szervezetként is.

2001-ben két új programmal bővült Alapítványunk tevékenységi köre:

 • SE (korábban SOTE) -II. sz. Gyermekklinikán
 • SE (korábban SOTE) Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán
FIFA 15 Coins

2003-ban Phare pályázat keretein adaptáltuk programunkat a Károlyi Sándor Kórházban, ahol 2003 óta több osztályon folyamatosan tevékenykednek önkéntesek. 2004-ben újabb Phare pályázatot nyert Alapítványunk, így lehetőségünk lett Módszertani Központot és Mobil Konzultációs Szolgálatot létrehozni.

2005-ben új irányt vett szervezetünk. A Cseppkő utcai Gyermekotthonban néhány önkéntes segítő arra vállalkozott, hogy a gyermekeknek szabadidős foglalkozásokat, nyári táborokat szervezzen, és igény szerint felkészítse a tanulókat különböző tantárgyból dolgozatokra, vizsgákra.

2006-ban bevezettük programunkat a SE-I. számú Gyermekklinikájának pszichiátriai osztályára és ambulanciájára. A program nagy sikerrel működik.

2007-ben bevezettük a programunkat az Arany Alkony Paskál Otthonba, a Rákospalotai Evangélikus Szeretetotthonba és a MRE-Bethesda Gyermekkórházába 2008-ban önkéntes programot vezettünk be a Kanizsai Dorottya Kórházba Nagykanizsán és a Vakok Állami Intézetébe BudapestenJelenleg

Különböző profilú önkéntes segítői programokat működtetünk. Folyamatosan végezzük az önkéntes segítők toborzását, kiválasztást, elméleti és gyakorlati képzésüket. Képzett és gyakorlattal rendelkező önkéntes segítőket delegálunk más intézményekbe, és segítjük új önkéntes programok beindítását. Módszertani Központot működtetünk, melynek célja tapasztalataink átadása érdeklődő egészségügyi és szociális intézmények, civil és egyházi szervezetek részére.Önkéntesek tevékenységei:

 • Önkéntes segítői tevékenységünk a betegeket és hozzátartozóikat célozzák, az osztályok igényeinek ismerete alapján.
 • Fizikai támasznyújtás (alap,- és komfort szükségletek)
 • Lelki támasznyújtás (mentális segítségnyújtás: értő meghallgatás, odafigyelés)
 • Információs és érdekvédelmi támasznyújtás
 • Szabadidős foglalkozások, csoportfoglalkozások szervezése
 • Ápoló személyzet munkájának segítése
 • A gyermek és felnőtt osztályokon programjaink eltérőek - a korosztályi és egyéb szükségletek miatt
 • Szervezési és adminisztrációs tevékenység
 • Adománygyűjtés és szervezés, kommunikációs és PR tevékenység


Buy FIFA 15 Coins FIFA Coins PS4

Önkénteseink

Aktív önkénteseink száma kb. 200 fő és ugyanennyi inaktív önkéntes segítőnk van, akik valamilyen okból nem teljesítenek nálunk szolgálatot, de szeretnének visszatérni idővel a szolgálatba. Az önkéntes segítők hetente 1 vagy két alkalommal 2-5 órában látnak el szolgálatot a vállalásuknak megfelelően. Az önkéntesek többsége nő, akik 60 %-a közvetlen érintettként (közeli hozzátartozó, saját betegség) ismeri a hosszabb kórházban tartózkodás nehézségeit. Legfiatalabb önkéntesünk 15 éves legidősebb önkéntesünk 80 év feletti, többségük családban él. Érdekes adat az is, hogy 60 %-uk főállású munkaviszonnyal rendelkezik. Szervezetünknél általában 1-4 évre vállalnak szolgálatot.

Önkéntesek feladatai lehetnek

 • Kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás: meghallgatás, beszélgetés, lelki támasznyújtás beteg és hozzátartozó részére egyaránt, lelkipásztor látogatásának megszervezése, felolvasás, sétáltatás, stb.
 • Ivásban, étkezésben való segítségnyújtás (csak tiszta tudatú kooperáló betegeknél), kisebb ápolási feladatok ellátása, betegek teljesíthető kéréseinek, ill. apró problémák megoldása (pl.: büféből vásárlás, ki-és becsomagolásban való segítés, mentő várása a beteggel)
 • Beteg kérésének ill. igényének tolmácsolása az ápoló, gyógyító személyzet felé
 • Orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek kompetencia határain belül, pl.: mobilizálásban való segítés)
 • Ebéd ill. vacsoraosztásban való segédkezés, vizsgálati anyagok, leletek és egyéb dolgok átszállítása, ágyazás
 • Betegek elkísérése vizsgálatokra (ha a beteg saját lábon erre képes)
 • A kórházba érkező betegek és a hozzátartozók tájékozódásban való segítése
 • Haldokló mellett személyes jelenlét, megnyugtatás, felügyelet, a beteg gondozásában való segítség (szájnedvesítés, izzadtság letörlése) és a hozzátartozók támogatása a nehéz percekben
 • Halál esetén a szobatársak feszültségének enyhítése
 • Gyermekprogramokban játszóházak működtetése, valamint

Jelentősebb sajtó és média megjelenéseink:

 • 2002. november 20. Magyar Televízió
 • 2002. október 16. Budapesti Nap
 • 2003. június 15. Duna TV: Önkéntes Odüsszea,
 • 2003. szeptember 16. Kiskegyed
 • 2003. október Reader's Digest
 • 2003. október02. Magyar Narancs
 • 2003. december Petőfi Rádió 100+1 %c. műsor
 • 2004. június Kossuth Rádió
 • 2004. október Népszabadság
 • 2006. május 25. Hölgyvilág
 • 2006. június 4. Aktív Szemeszter Magyar Televízió 2
 • 2006. június19. Magyar Katolikus Rádió
 • 2006. július 10. Kossuth Rádió
 • 2006. július 18. Sikk magazin
 • 2006. július Blikk
 • 2006. augusztus 19. Petőfi Rádió
 • 2006. szeptember TV2
 • Strucc esélyegyenlőségi műsor
 • 2006. december Blikk
 • 2007. április 4. Sajtótájékoztató – Miss Universe Hungary
 • 2007. május 10. Magyar Katolikus Rádió
 • Az Óbuda Újság, Újpest Újság, Etinfo több alkalommal írt már cikket szervezetünkről
 • 2007. szeptember 19. Buda Lapja
 • 2008/7. szám Tina Magazin
 • 2008. február 22-23. Napi Gazdaság
 • 2008/május Marie Claire
 • 2008. május 28. Nők Lapja
 • 2008.szeptember 07. Fúzió Rádió – Alapítvány, megnyert pályázataink
 • 2008. szeptember 29. Kossuth Rádió Napközben – pályázati helyzet Magyarországon
 • 2008. október 30. Meglepetés c. magazin – kórházi önkéntességről, alapítványról – Szt. Margit Kórház
 • 2008. november 10. RTL Klub Reggeli műsor – ügyvezető és Lhéner Ilona önkéntes az Alapítványról és az önkéntességről
 • 2008. november www.weborvos.hu
 • 2008. november 27. Kossuth Rádió Napközben – Adományvonal, pályázataink
 • 2008. december 1. M1 Regionális Híradó – Adományvonal Riport, interjú – Szt. Margit Kórház
 • 2008. december 4. Duna TV Családbarát Magazin – Adományvonal kapcsán
 • 2008. december 6. M2 Napkelte – stúdióbeszélgetés az Adományvonal kapcsán
 • 2008. december 8. (3 alkalommal) Katolikus Rádió – interjú munkatársakkal, önkéntesekkel az önkéntes munkáról, az alapítványról
 • 2008. december 10. ATV – reggeli stúdióbeszélgetés az Adományvonal kapcsán
 • 2008. december 12. MTV – Stúdióbeszélgetés, önkéntességről, alapítványról
 • 2008. december 12. DUNA TV Híradó – önkéntességről, alapítványról
 • 2008. december 17. Telefonos nyilatkozat RTL Klub hírportálnak – Önkéntesség témában
 • 2008. december 18. Duna TV Családbarát Magazin – Dupla
 • gyerek programról beszélgetés
 • MTV1 Prizma c. műsor 2009. október 15. Szent Margit kórházi önkéntesekről
 • Lánchíd Rádió 2009. szeptember 24. Lánchíd Rádió Magyarok-Civilek a Kárpát medencében
 • 2009. június 10. Sárga Angyalok a Szent Imrében – Budapesti téma
 • 2009. október 14. Blikk Nők Elhivatott gyógyítók c.
 • 2009. április Helyi Téma 1 %
 • 2009. december 16. Sárga angyalok a mozgássérültekért – Helyi téma
 • 2009. február 4. Budapesti téma –Egyre több önkéntes
 • 2009. október 14. Helyi téma – Jótékonysági adok-veszek az Oktogonnál
 • 2009. október 26. RTL Klub Fél kettő c. műsor – Charity Shop
 • 2009 június 16. Óbuda Újság
 • 2010. január Nők lapja
 • 2010. február 19. ATV-Jam light élő műsor
  http://atv.hu/cikk/20100219_mar_10_eve_letezik_a_korhazi_onkentes_segito_szolgalat_alapitvany
 • 2010. február A mi kórházunk c. lap (János Kórház lapja) "Angyalok a betegágy mellett- Kórházi önkéntesek intézményünkben” címmel cikk http://www.janoskorhaz.hu/assets/Uploads/webre.pdf
 • 2010. február 23. Kossuth Rádió kint volt a János Kórházban és kórházi önkéntesekről készített interjút Borbély Sándornével és Babicz Lillával, február 25-én ment adásban
 • 2010. március 17 .Civil Rádió Filagória c. műsorában egy órás élő műsorban itt főleg TÁMOP-ról meg BÖC-ről beszélt Babicz Lilla
 • Társadalombiztosítástról mindenkinek c. szakfolyóiratba írt Szárdvári Lídia önkéntes rólunk egy cikket, ez már elkészült, és valószínűleg 2010. április-májusban jelenik meg
 • Háló című szociális szakmai magazin januári számában két oldalas cikk jelent meg a Charity Shopról
 • 2010. március elejétől hetente pár sor jelenik meg a Pesti Est bolhapiac című rovatában
 • "Herczig Zsuzsanna: Charity shop, azaz adománybolt" címmel az Új Reformkor honlapján jelentetett meg cikket fotóval.
 • A www.zoldsarok.hu -n 2010. február 10-én megjelent a "Kössz farsang" felhívása, ami a Charity Shop farsangját népszerűsítette
 • 2010. február 18-án Soma kijött a SE-II.sz. Gyermekklinikára, és aznap este az ATV hírekben szerepeltünk
 • 2010, február 25-én a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium tanárának média fakultációsai készítettek filmet a dupla-gyerek programról azért, hogy népszerűsítsék osztályfőnöki órákon az önkéntességet
 • 2010. március 19-én Camilla, az angol trónörökös felesége átvette a SE- II. sz. Gyerekklinika gyermekeinek rajzait Jani Péternétől, az önkéntes csapat vezetőjétől - ez az aznapi híradókban és az interneten is volt
 • 2010. április 1-én, és 2-án a Vodafone Csokitojásgyűjtő Akciója zajlott a két gyerekklinikán, a LEA-ban, erről blogok jelentek meg az interneten
 • VII. kerületi újság Erzsébetváros 2010. január 20. Adománybolt
 • V. kerületi újság Mai Belváros 2010. február 2.”


mystat